Retailconsultancy

 

Marshoek Retailconsultancy biedt deskundigheid aan op het gebied van franchiseadvies, rendementsverbetering en levert maatwerk voor opdrachtgevers.

 

Joeri van Rens

030 - 63 59 400

info@marshoek.nl

LinkedIn

INFORMATIE AANVRAGEN

 

 

Retailconsultancy

 

Marshoek Retailconsultancy biedt deskundigheid aan op het gebied van franchiseadvies, rendementsverbetering en levert maatwerk voor opdrachtgevers.

 

35 JAAR

ERVARING

 

SPECIALISTISCH

FRANCHISEADVIES

 

REPRESENTATIEVE BENCHMARK

 

MEERWAARDE DOOR MAATWERK

 

UNIEKE EXPERTISE IN DE RETAIL

Marshoek Retailconsultancy is het centrum voor retailers, franchiseorganisaties, ondernemerscollectieven of individuele ondernemers die verbeterslagen willen maken met hun organisatie of samenwerking. Het is daarmee een loket voor alle optimalisatie vraagstukken, ongeacht op welk niveau van organisatie. Marshoek is gespecialiseerd in Strategische, Operationele en Franchise consultancy.

Strategie

Operatie

Franchise

HR

Begeleiding en advisering in de vorming, evaluatie en bijstelling van strategie van retail en/of franchise organisaties.

Het in kaart brengen, benchmarken, benoemen en realiseren van verbeterpotentieel binnen de retail operatie.

Begeleiding franchisegevers en -nemers in het vorm geven aan de samenwerking. Gericht op optimalisatie, samenwerking en win-win.

Het in kaart brengen, benchmarken, benoemen en realiseren van verbeter potentieel binnen de retail HR.


De wereld is volop in beweging. Verdergaande automatisering, de verdere opkomst van e-commerce, veranderend consumentengedrag en flexibilisering van de arbeidsmarkt doen een beroep op de veranderkracht van organisaties.  

 

Strategie

Veranderkracht begint bij een goed geformuleerde strategie. Welke koers wordt er gekozen voor de komende jaren, met de ontwikkelingen in het achterhoofd? Zonder plan is het lastig bijsturen. De consultancy professionals van Marshoek begeleiden en adviseren in het opstellen, evalueren of bijstellen van het strategische plan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het uitgebreide instrumentarium, waarbij op basis van BI analyses het management wordt gevoed. Enkele voorbeelden:

 

 • 360º Retailprofiel
 • Dashboarding strategie
 • Evaluatie strategie van plan naar werkelijkheid
 • Medewerkers meenemen in (nieuwe) strategie

 

  Analyse opties

 

Operatie

In een wereld van snelle ontwikkelingen kan een organisatie niet stil blijven staan. Voortdurend aanpassen van de operatie op de werkelijkheid, maar beter nog steeds de ontwikkeling een stap vooruit zijn. De fact-based consultancy van Marshoek kenmerkt zich door heldere analyse op basis van data en een no-nonsens aanpak van de uitdagingen. Geen grote woorden of te dikke rapporten, maar gezamenlijk met de organisatie de uitdagingen aangaan. Organisaties bezitten een grote schat aan informatie. De ervaring leert dat het moeilijk is om deze informatie om te zetten in concrete acties. Het gaat hier vooral om de juiste vragen te stellen en juist ook te kijken naar de vraag achter de vraag. Marshoek is specialist in het stellen van de juiste vragen met als doel de organisatie haar ambitie te realiseren. Enkele voorbeelden:

 • Ontwikkeling & introductie begeleidingstool voor regiomanagers
 • Advisering bij professionalisering bedrijfsprocessen
 • Cultuur versterkingsprogramma
 • Operatie klaarstomen op toekomstige ontwikkelingen
 • 360º Retailprofiel van winkelbestand

Franchise

Het realiseren van veranderingen is een kerntaak van franchisegevers, maar doet ook een beroep op de franchisenemersverenigingen om te zorgen dat de belangen op een lijn zitten. In de dynamiek van de markt wordt het franchisespel scherper gespeeld. En bij het spelen van het spel, waar het ten slotte gaat om de duurzaamheid van het verdienmodel van zelfstandige ondernemers en franchisegever, is onze inbreng van grote toegevoegde waarde. Het gaat niet om het gevecht tussen franchisegever en franchisenemers. Een efficiënte samenwerking komt het rendement van de formule ten goede. En waar meer te verdelen is, houden we twee tevreden spelers over. Dat is win-win, waar Marshoek zich voor inzet. Enkele voorbeelden:

 • Begeleiding van franchisenemersbestuur in de dagelijkse samenwerking met franchisegever
 • Ontwikkeling en advisering rondom conditiestelsels
 • Advisering met betrekking tot e-commerce
 • Onderhandeling regelingen bijzondere situaties (bijv. overname)

Franchise opstart & ontwikkeling

Het opzetten en uitbouwen van een franchise organisatie is een ingewikkeld proces, waar diverse facetten bij komen kijken. Zo moet er zowel voor de franchisegever als voor de franchisenemers een goed verdienmodel worden opgezet. Franchise is daarbij een samenwerkingsmodel waarbij de kracht van de organisatie en de ondernemers elkaar versterken. Belangrijk is om daarin ook helder te hebben hoe de onderlinge taakverdeling tussen franchisegever en franchisenemers ligt.

Vanuit Marshoek beschikken wij over specifieke franchise kennis en kunnen wij u helpen een passend verdienmodel, met bijpassende contracten en conditiestelsel op te zetten of te professionaliseren. Wij doen dit vanuit het perspectief waarbij samenwerking tussen franchisegever en haar franchisenemers bovenaan staat. Zo wordt er een gezond franchise huis opgezet waar zowel de franchisegever als de franchisenemers optimaal kunnen floreren. Tevens kunnen wij u ondersteunen bij het vinden en beoordelen van goede franchisenemers en locaties. Hierbij bieden wij eveneens begeleiding bij het opzetten van goede meerjarenprognoses en financiering. Enkele voorbeelden:

 • Opzetten franchisestructuur
 • Uitwerking Franchiseovereenkomsten/onderhuurovereenkomsten
 • Uitwerking passend conditiestelsel
 • Begeleiding bij meerjarenprognoses en financieringsaanvragen

HR

De mensen in de organisatie zijn een sterke onderscheidende waarde. Tegelijk zijn de mensen kostbaar kapitaal. De juiste mensen op de juiste plaats in de organisatie zorgt voor effectiviteit. Binnen HR is een breed scala aan aandachtsgebieden zoals personeels- en salarisadministratie, verzuim, organisatie inrichting en planning. De fact-based consultancy van Marshoek kenmerkt zich door heldere analyse op basis van data en een no-nonsens retail aanpak van de uitdagingen. Enkele voorbeelden:

 • Ontwikkeling nieuw organogram voor filialen
 • Outsourcing HR functie
 • Scan op uitvoering HR beleid
 • Personeelsanalyse

 

Wanneer instappen?

De hulp inroepen van Marshoek bij het realiseren kan op elk moment van het proces, afhankelijk van de vraag waar de organisatie op het moment mee leeft. 

Bent u bijvoorbeeld een franchiseretailer die inzicht zou willen in de prestatie van de eigen filialen ten opzicht van de zelfstandig ondernemers met als uiteindelijk doel rendementsverbetering in het hele winkelbestand? Marshoek Retailconsultancy verzamelt en standaardiseert de cijfers vertrouwelijk. De rapportage wordt gezamenlijk besproken met de franchisegever en het ondernemersbestuur. Er ontstaat inzicht en er worden drie concrete verbeterpunten benoemd naar aanleiding van de best-practices die over het winkelbestand ca. 0,5%-1% rendement kunnen opleveren.

Of bent u een retailer met de ambitie om het netto-rendement in haar filialen te verhogen? In de inventarisatie wordt een een bedrijfsvergelijking opgezet van alle filialen onderling en met de markt. Hieruit blijkt een relatief grote afwijking op het gebied van loonkosten, met name door een bredere kaderstructuur. Marshoek Retailconsultancy realiseert een nieuwe standaard organogram en ondersteunt bij de invoering van de organogram. De supermarktorganisatie verbetert zijn rendement in de filialen met 0,5% jaarlijks.

U kunt bijvoorbeeld ook een franchiseorganisatie hebben die beschikt over een aantal vestigingen en sterke groei doormaakt in omzet en vestigingspunten. De bestaande samenwerkingsverbanden zijn ontstaan in de fase waarin voor het eerst werd gestart met franchising. Verder professionalisering en uitwerking van samenwerking en franchise structuren zijn nu noodzakelijk voor een goede borging naar de toekomst. Marshoek Retailconsultancy stelt vanuit haar analyse in afstemming met franchisenemers en franchisegever een passende structuur op en implementeert deze. Onderdeel hiervan zijn een duidelijke structuur, een passend conditiestelsel en gedegen overeenkomsten. Het resultaat is een toekomstbestendige franchiseorganisatie waar zowel franchisenemers als franchisegever optimaal profiteren.

Herkent u zich in bovenstaande voorbeelden? Of wilt u weten of wij u kunnen helpen? Neem dan vrijblijvend contact op via 030 - 63 59 400 met één van onze professionals.

Partners

Marshoek Retailconsultancy werkt onder anderen samen met AG Hart Advocaten & Adviseurs.

 

 

Het JUMBO-Ondernemersbestuur heeft de afgelopen tijd grote slagen gemaakt met de integratie van Super-de-Boer en C1000. De samenwerking met de JUMBO-directie is intensiever geworden en verder geprofessionaliseerd. Bij de vernieuwing van het conditiestelsel en de financiële uitwerking van e-commerce worden wij al jaren geadviseerd door Marshoek Retailconsultancy. Onze Marshoek-consultant begeleidt ons eveneens bij strategische franchise vraagstukken, waarbij wij hem hebben leren kennen als een betrouwbare en deskundige partner en tevens een scherpe toekomstgerichte denker.

 

 

Ondernemersvereniging Jumbo

 

 

 

 

Ons Team

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeroen van den Berg

 

 

Joeri van Rens

 

 

Patrick Wesselo

 

 

Richard Kievit

 

Een franchiserelatie doorloopt verschillende fases. Een goede overleg-structuur tussen franchise-gever en..."

 

 

 

Door middel van een gedegen analyse kunnen de aanwezige kansen en bedreigingen boven water gehaald worden. Onderdeel..."

 

 

Het retaillandschap is continu in beweging en verandert sneller dan ooit. Dat is wat retail voor mij zo fascinerend maakt..."

 

 

 

Het verhaal achter de cijfers daar draait het om! Als Retailconsultants gaan wij vanuit de data en analyses op zoek..."

 

 

MEER OVER JEROEN

 

MEER OVER JOERI

 

MEER OVER PATRICK

 

MEER OVER RICHARD

 

Ons Team

 

Jeroen van den Berg

Een franchiserelatie doorloopt verschillende fases. Een goede overlegstructuur tussen franchise-gever en..."

LEES MEER OVER JEROEN

Joeri van Rens

Door middel van een gedegen analyse kunnen de aanwezige kansen en bedreigingen boven water gehaald worden. Onderdeel..."

LEES MEER OVER JOERI

Patrick Wesselo

Het retaillandschap is continu in beweging en verandert sneller dan ooit. Dat is wat retail voor mij zo fascinerend maakt...

LEES MEER OVER PATRICK

Richard Kievit

Het verhaal achter de cijfers daar draait het om! Als Retailconsultants gaan wij vanuit de data en analyses op zoek..."

MEER OVER RICHARD

 

 

Gerelateerd nieuws

TOON ALLES

 

 

 

 

 

 

Marshoek

 

Kobaltweg 44
3542 CE Utrecht

 

030 - 63 59 400

info@marshoek.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Marshoek 2021

ALGEMENE VOORWAARDEN

DISCLAIMER

SITEMAP

 

 

 

 

 

 

 

Marshoek     

Kobaltweg 44 | 3542 CE Utrecht  

030 - 63 59 400 | info@marshoek.nl