Retailconsultancy

Uw toekomstgerichte organisatie

De organisatieanalyse geeft een situatieschets van de organisatie. Met deze schets wordt duidelijk wat de sterke punten van de organisatie zijn en wat de aandachtsgebieden zijn. De organisatie is onder te verdelen naar zes gebieden: Strategie, Leiderschap, Mensen, Cultuur Processen en Structuur. Wanneer deze gebieden optimaal zijn ingevuld en afgestemd dan kan de organisatie haar ambitie realiseren.

Hoe doet Marshoek dat voor u?

  • Onafhankelijk en objectieve analyse
  • Door te denken vanuit rendementsverbetering
  • Met deskundigheid door 35 jaar ervaring in de retail
  • Met specialistische kennis vanwege ruim 650 retail klanten
  • Unieke benchmark en BI mogelijkheden

Wat doet Marshoek voor u met de organisatieanalyse?

  • Meting perceptie medewerkers & manager (180 graden) organisatie
  • Unieke door Marshoek ontwikkelde gevalideerde vragenlijst
  • Sterkten en zwakten interne organisatie
  • Uitgebreide rapportage met concrete ontwikkeladviezen
  • Bespreking resultaten in betekenissessie

Contact

Voor een persoonlijk adviesgesprek of meer informatie kunt u contact opnemen met Joeri van Rens.