Samenwerking Marshoek Retailconsultancy en AG Hart Advocaten en Adviseurs.

 

Marshoek Retail Consultancy (MRC) richt zich met name op de financiële en strategische professionalisering van franchise. Het is daarbij vanzelfsprekend van belang dat afspraken en overeenkomsten tussen franchisegevers en franchisenemers zorgvuldig en juridisch sluitend worden vastgelegd. Dit is ook duidelijk een juridisch specialisme, waarbij MRC inmiddels zeer goede ervaringen heeft opgedaan met AG Hart Advocaten en Adviseurs. In de praktijk wordt intensief samengewerkt vanuit dezelfde professionele en resultaatgerichte cultuur. In tegenstelling tot veel andere juristen/advocaten kiest AG Hart nadrukkelijk voor het constructieve model in plaats van het conflictmodel. Dit sluit naadloos aan bij de insteek die MRC kiest en waarmee beide organisaties inmiddels zeer succesvol zijn. Een prachtig voorbeeld hiervan is een grote en complexe, gezamenlijke opdracht voor de OndernemersVereniging van Jumbo-franchisers op het terrein van e-commerce en de vernieuwing van het conditiestelsel. De vergaande kennis en specialistische expertise van zowel MRC als AG Hart, hebben bijgedragen aan een unaniem gedragen en innovatief akkoord tussen de Jumbo-organisatie en haar franchisenemers."