Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan Marshoek B.V., gevestigd te Utrecht, hierna te noemen opdrachtnemer.


Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht d.d. 12 oktober 2011, onder dossiernummer 30131973.

Klik HIER voor de volledige algemene voorwaarden.