Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan Marshoek Dienstverlenend Centrum voor het MKB B.V., gevestigd te Houten, hierna te noemen opdrachtnemer.

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht d.d. 12 oktober 2011, onder dossiernummer 30131973.

Klik HIER voor de volledige algemene voorwaarden.

 

 

© Marshoek 2003 - 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN

DISCLAIMER

SITEMAP