Vestigingsplaatsonderzoek KlusWijs Haren

Marshoek verzorgt voor MIX, hét vakblad voor de DHZ - (R)etailbranche,de rubriek 'Verzorgingsgebied'. Deze keer een vestigingsplaatsonderzoek over de KlusWijs in Haren.

Haren is een plaats in Groningen en maakt deel uit van de gelijknamige gemeente Haren. Haren ligt ten zuiden van de stad Groningen, ten oosten van het Paterswoldsemeer.
In de gemeente Haren wonen 19.570 mensen, verdeeld over 8.707 huishoudens.
Dat betekent dat een huishouden gemiddeld bestaat uit 2,2 personen. Hiermee zijn de huishoudens gemiddeld gelijk aan landelijk.

Het marktgebied kenmerkt zich door een relatief zeer hoog aandeel 65+-ers (+42,2% t.o.v. landelijk). Vooral 15-44 jarigen ontbreken in het gebied. De gemiddelde leeftijd ligt circa 10% hoger dan landelijk. Voor de langere termijn zien we wel dat het percentage 65+ relatief minder stijgt dan landelijk. Wel blijft er sprake van een relatief sterk vergrijsd gebied.


De bevolking in Haren laat in eerste instantie een dalende trend zien, maar op langere termijn slaat dit om naar een stijgende trend. Deze stijgende trend komt uiteindelijk redelijk gelijk uit met het landelijk gemiddelde. Dit heeft effect op de omzetgroei. Wanneer alle overige gegevens gelijk blijven, is de verwachting dat op basis van de bevolkingsgroei op lange termijn de omzet jaarlijks gemiddeld 0,7% stijgt ten opzichte van een stijging van 0,7% landelijk. Op korte termijn zal er echter eerder sprake zijn van een daling.Haren kent relatief weinig jonge woningen. Vooral woningen met bouwjaar van 1925 tot 1945 en 1965 tot 1975 zijn zeer sterk aanwezig in Haren en beslaan meer dan een vijfde van alle woningen. De klusnoodzaak ligt op basis van het aantal koopwoningen en de woningleeftijd tussen 15% en 20% hoger ten opzichte van het landelijk gemiddelde. 
Een hogere klusnoodzaak geeft een hogere omzetpotentie.

Uitdaging marktgebied
Uit onderzoek blijkt dat de klant gemiddeld bereid is zo'n 7 kilometer te rijden voor een bouwmarkt. Wanneer we dit plotten op de kaart zien we dat er dus een potentie ligt in het trekken van klanten uit het omliggende gebied van Haren, waaronder het zuiden van Groningen, Eelde en in mindere mate Hoogezand. Wel zijn er voornamelijk in Hoogezand en Groningen diverse concurrenten gevestigd. In Haren en Eelde zijn tevens een Hubo gevestigd.

Samenvatting
De KlusWijs zal haar omzet voornamelijk uit Haren en omgeving behalen. De kenmerken van het marktgebied zijn prima en er is daarmee ook een prima omzetpotentie in de markt aanwezig. Voor de toekomst is er op korte termijn een matige, maar op lange termijn prima bevolkingsgroei met wel relatief meer ouderen. Echter door het servicegerichte karakter van KlusWijs liggen er kansen om hier goed op in te spelen. 


Bron: Vakblad MIX