Subsidieregeling elektrische Bedrijfswagens (SEBA)

Bent u ondernemer en koopt u zelf een nieuwe, volledig emissieloze(elektrische) bedrijfsauto of kiest u voor financial lease? Dan kunt u een aanvraag doen voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA). In aanmerking komen voor SEBA bij operationele lease is mogelijk, als uw leasemaatschappij de subsidie aanvraagt en verwerkt in het operationele leasecontract.

De subsidieregeling loopt van 15 maart 2021 tot en met 31 december 2025. Het subsidiebudget van de regeling heeft ieder jaar een maximum. Deze subsidie is voor ondernemers en non-profitinstellingen. Met deze regeling ontvangt u 10% van de netto catalogusprijs (voertuigcategorie N1) of 10% van de verkoopprijs zonder btw (voertuigcategorie N2). Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 5.000 voor iedere bedrijfsauto.

Typen bedrijfsauto’s die subsidie krijgen:

 • Nieuwe volledig emissieloze bedrijfsauto's die alleen rijden door een elektromotor én vallend onder de voertuigclassificaties N1 of N2 tot een maximum gewicht van 4.250 kg. Dat mogen bijvoorbeeld stekker-elektrische of waterstof-elektrische bedrijfsauto's zijn.
 • De netto catalogusprijs (N1) of verkoopprijs (N2) van de bedrijfsauto's moet hoger zijn dan € 20.000.
 • Alleen voor elektrische bedrijfsauto's N1 met een typegoedkeuring voor lichte voertuigen geldt een WLTP actieradius van minimaal 100 km.
 • Voor de overige elektrische bedrijfsauto's (voertuigcategorie N1 met een typegoedkeuring voor zware voertuigen en voertuigcategorie N2 tot 4.250 kg) geldt geen minimale actieradius waaraan de bedrijfsauto moet voldoen.
   

Wanneer komt u in aanmerking?

 • U bent ondernemer
 • U heeft de koop of financial lease overeenkomst afgesloten op 1 januari 2021 of daarna
 • De subsidie dient aangevraagd te worden voordat de overeenkomst definitief is
 • De netto prijs (exclusief BTW) van de bedrijfsauto is € 20.000 of hoger
 • De elektrische bedrijfsauto voldoet aan de eisen voor de actieradius. Die moet minimaal 100 km zijn
 • Er moet sprake zijn van een nieuwe bedrijfsauto
   

Deze regeling loopt naast de al bekende Milieu Investeringsaftrek (MIA) regeling. Echter met het verschil dat de SEBA aanvraag gedaan dient te worden voordat de koop overeenkomst is getekend. De MIA wordt pas namelijk aangevraagd nadat de koop overeenkomst is getekend.

Zie voor meer informatie https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seba