Omzetgroei bij franchisesupermarkten houdt aan

Houten - Franchisesupermarkten hebben 3,5 procent meer omzet behaald in periode 11 (week 41-44) dan een jaar eerder.

Omzet inclusief btw 2018 vs. 2017

Dat blijkt uit omzetcijfers uit de Benchmark Supermarkten die Marshoek periodiek opstelt en die is gebaseerd op de cijfers van zo'n 275 supermarkten van ondernemers. De groei van 3,5 procent is grotendeels op het conto van week 41 te schrijven. Die week laat een flinke piek zien ten opzichte van vorig jaar. 'De weken 42 tot en met 44 scoorden weliswaar hoger dan vorig jaar, maar de groei nam af in vergelijking met de rest van 2018', aldus Retailconsultant Richard Kievit van Marshoek. Week 43 liet, net als vorig jaar, ook een uitschieter naar boven zien. Die is volgens Kievit mogelijk te danken aan de herfstvakantie, in die week hadden
de regio's Noord en Midden vrij.

Cijfers van Marshoek zijn gebaseerd op de daadwerkelijke omzetten die supermarkten boeken en komen daardoor met enige vertraging beschikbaar. Marshoek verwacht voor periode 12, de weken 45-48, net als vorig jaar een wat neerwaartse trend. De omzet in week 48 zou daarbij kunnen lijden onder de uitgaven die in week 47 op Black Friday zijn gedaan.


Het aantal klanten nam in periode 11 met 2,8 procent toe. Dit is minder dan de eerdere periodes dit jaar. De gemiddelde besteding bleef stabiel in periode 11.


Bron: Distrifood