Meer dan 90% privégebruik (on)roerende zaken? Btw-aftrek niet meer mogelijk.

De huidige regels btw-aftrek (on)roerende zaken.

De huidige regels voor aftrek van btw bij aanschaf van (on)roerende zaken zijn als volgt: als je als ondernemer btw-belaste prestatie verricht, dan is de btw op de kosten aftrekbaar als voorbelasting. Voor roerende en onroerende goederen gelden bijzondere regels. Bij zakelijk gebruik van bijvoorbeeld de auto, is het mogelijk om de auto volledig als btw-vermogen aan te merken. Dit betekent dat alle btw aftrekbaar is. Vervolgens dient er jaarlijks voor het privégebruik een btw-correctie plaats te vinden. Btw bij onroerende goederen trek je af naargelang het zakelijk gebruik. Bijvoorbeeld: is het zakelijk gebruik 30%, dan neem je 30% van de btw op de kosten als voorbelasting.

De bovengenoemde regels voor de btw bij (on)roerende zaken gaan veranderen. Nederland is door de Europese commissie hiertoe gemachtigd om de btw-aftrek uit te sluiten bij een privégebruik, gebruik voor niet-bedrijfsdoeleinden óf voor niet-economische activiteiten van meer dan 90%. De bedoeling is om de btw simpel te maken, denk aan het jaarlijks administreren van de btw-correctie. De machtiging is per 1 januari 2021 ingegaan en eindigt zoals het er nu uitziet eind 2023. Op dit moment wachten we op de invoering van de maatregel en de voorwaarden.

Wat zijn de gevolgen bij de aanschaf van zonnepanelen en een zakelijke auto?


1. Zonnepanelen en (vakantie-)woning

De nieuwe regeling kan gevolgen hebben voor de btw-aftrek op de aanschaf- of bouwkosten van nieuwbouwwoningen en de bijbehorende grond in combinatie met zonnepanelen. Op dit moment lopen meerdere procedures bij de rechter over de omvang van de btw-aftrek. Met zonnepalen op nieuwbouwwoningen kun je een btw-voordeel behalen door extra btw-aftrek te creëren. Dit is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie én hoe de rechter in de lopende procedures uitspraak zal gaan doen. Als je de woning voor minder dan 10% gebruikt voor btw-belaste activiteiten, zoals de levering van met zonnepanelen opgewekte energie en/of zakelijk gebruik van een kamer als kantoor en/of btw-belaste verhuur van een werkkamer aan de eigen BV, wordt de btw-aftrek mogelijk beperkt. Met de nieuwe regeling kunnen ook eigenaren van nieuwbouwwoningen bestemd voor de verhuur als vakantiewoningen (of in aanbouw) met veel privégebruik, btw op de investering mogelijk kwijtraken. 
Wij raden de eigenaren van nieuwbouwwoningen hierover op tijd te overleggen met één van onze fiscalisten. Dan kun je snel en gepast handelen, voordat de regeling definitief wordt ingevoerd.


2. Zakelijke auto

De volledig aftrek van btw op een auto bij zakelijk gebruik is nu (nog) mogelijk. Ook bij 1% zakelijk gebruik kun je alle btw aftrekken. Het is de vraag of bij de nieuwe regeling op de aankoop-btw van auto’s met weinig zakelijke kilometers, zoals bij alleen woon-werkverkeer, straks nog aftrekbaar is, en welke aanvullende bewijslast wordt gevraagd.

Wat te doen

Bij de invoering van de regeling kun je bij (on)roerende goederen met een zakelijk gebruik van minder dan 10% geen btw meer aftrekken op de investering. Je kunt overwegen om de geplande investeringen met verrekenbare btw te vervroegen en hiervoor met één van onze fiscalisten te spreken.

Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zullen deze via de nieuwsbrief delen, zodat op tijd hier op kan worden geanticipeerd.