Marshoek trots op bijdrage aan collectieve overgangsregeling Emté

Op maandag 9 juli is tijdens een ingelaste ledenvergadering met Emté ondernemers de collectieve overgangsregeling van Emté naar Coop en Jumbo met een meerderheid van stemmen aangenomen. Momenteel worden de afspraken uitgewerkt in een juridisch document. De verwachting is dat deze spoedig zal worden ondertekend.

Dankzij de specifieke ervaring op het gebied van formulewisselingen en het behartigen van de belangen van ondernemers heeft Marshoek een belangrijke rol gespeeld in het opstellen van de collectieve overgangsregeling. We zijn tevreden over het eindresultaat en met deze basisafspraken ziet Marshoek de onderhandelingen voor de individuele ondernemer met vertrouwen tegemoet.

Na een periode van intensieve begeleiding, waarin goede gesprekken en stevige onderhandelingen elkaar hebben afgewisseld, ligt er nu een collectieve overgangsregeling. De constructieve rol van Marshoek als adviseur van het bestuur van de Emté franchisevereniging heeft bijgedragen aan dit resultaat. Zowel voor de Emté ondernemers die naar Jumbo als die naar Coop gaan ligt er nu een basispakket aan afspraken.
Deze afspraken vormen een stevige basis voor alle Emté ondernemers om het individuele gesprek aan te gaan. 

Kees Vader, voorzitter van de Emté franchisevereniging: ‘Ik ben trots op het bestuur en onze adviseurs dat we dit resultaat hebben weten te bereiken. De continuïteit van de huidige Emté ondernemers heeft altijd voorop gestaan en met het akkoord kan de blik op de toekomst worden gericht. Er ligt een goede overgangsregeling voor zowel de ondernemers die naar Jumbo gaan als die naar Coop gaan’. 

Met het akkoord voor de collectieve overgangsregeling kunnen de Emté ondernemers de gesprekken met Coop of Jumbo aangaan om tot individuele overgangsafspraken te komen. In deze individuele situaties is maatwerk nodig. Marshoek zal veel van de ondernemers in de komende periode intensief begeleiden om het maximale te halen uit de formulewisseling. Tijdens en na de ombouw zullen de ontwikkelingen worden gemonitord door het Emté franchisebestuur, Marshoek zal het bestuur hierin bijstaan als adviseur. 

Wij wensen alle ondernemers een succesvolle formulewisseling toe en helpen u graag met het realiseren van uw ambities. Wilt u meer weten over de rol van Marshoek en wat we voor u als ondernemer kunnen betekenen? Neem dan contact op met Harrie Nijman (06-46133613) of Reint Kok (06-51849090).