Loonkostenvoordeel (LKV)

Het LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. 

Het gaat vooral om:

•    oudere werknemers (vanaf 56 jaar) met een uitkering;
•    werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering;
•    werknemers met een arbeidsbeperking. 

Het bedrag van de subsidie verschilt per doelgroep maar kan oplopen tot € 6.000 per medeweker per jaar.

Als u voor een werknemer het LKV wilt ontvangen, dan heeft u een kopie van de doelgroep verklaring LKV van uw werknemer nodig. Zonder deze verklaring heeft u geen recht op de subsidie. Uw werknemer moet deze zelf, binnen 3 maanden na indienst datum, aanvragen maar is dat niet verplicht. Heeft uw medeweker deze ontvangen dan kunt u hem doorsturen naar Marshoek en zullen wij dit in de loonaangifte opnemen. Gebeurd de aanvraag niet binnen 3 maanden dan vervalt het recht op de gehele subsidie. Dit kan achteraf niet gecorrigeerd worden. 

Let op: Coronamaatregel
Door de coronacrisis wordt de aanvraagtermijn voor een doelgroep verklaring LKV tijdelijk met 3 maanden verlengd. Voor alle doelgroep verklaringen die worden aangevraagd voor dienstverbanden die zijn gestart tussen 1 januari 2020 en 1 oktober 2020, geldt nu een aanvraagtermijn van 6 maanden.

Mocht u dus een oudere medewerker aannemen, een medeweker met een afstand tot de arbeidsmarkt of iemand met een arbeidsbeperking denkt u er dan aan dat er wellicht een mogelijkheid voor subsidie is. 
Als Marshoek hebben wij niet de mogelijkheid om te controleren of er voor uw werknemers sprake is van een doelgroep verklaring LKV. Wat wij wel kunnen is u helpen bij de vraag of er sprake kan zijn van een subsidie en, indien u de doelgroep verklaring LKV bij ons aanlevert, de juiste subsidies via de loonverwerking terug vragen. 

Neemt u vooral contact met ons op als u ergens vragen over heeft, wij denken graag mee.