Grenzen aan de startersvrijstelling overdrachtsbelasting

We hebben u al eerder bericht dat tot 1 april 2021 kopers in de leeftijd tot 35 jaar tijdelijk geen overdrachtsbelasting hoeven te betalen, de zogenoemde startersvrijstelling. Dit leidt al gauw tot een aanzienlijke besparing. 

Vanaf 1 april gaat de vrijstelling van de overdrachtsbelasting alleen nog gelden voor huizen met een koopsom van minder dan € 400.000. In de praktijk zien we dat kopers ten einde de tot 1 april geldende vrijstelling veilig te stellen met de verkopers een huurdeal afsluiten. Dit is een oplossing voor de situatie waarin de verkopers niet voor 1 april de woning kunnen verlaten.
 

Inmiddels heeft de belastingdienst deze signalen ook bereikt. Het gaat niet alleen om situaties waarin de verkopers door externe buiten hun invloedsfeer liggende vertragingen, zoals de oplevering van een nieuwbouw, pas na 1 april kunnen verhuizen. Ook zijn er gevallen waarbij de huurdeal enkel wordt gebruikt om de tijdelijke vrijstelling veilig te stellen.
De belastingdienst heeft aangegeven op korte termijn duidelijkheid te zullen geven over het effect van een huurdeal. Er dient rekening mee te worden gehouden dat de belastingdienst de kopers (tijdelijk) als beleggers gaat zien en daardoor alsnog 8% overdrachtsbelasting wordt nageheven. Bij een woning van € 500.000 leidt tot al gauw tot € 40.000 aan extra uitgave!

Daar komt dan nog eens bij dat bij verhuur de betreffende woning niet als een eigenwoning kwalificeert en daarmee ook het recht op aftrek eigenwoningfinanciering vervalt.


Tip! Kijk uit met het sluiten van een huurdeal bij aankoop voor 1 april aanstaande in afwachting van het standpunt van de belastingdienst. Er volgen naar alle waarschijnlijk aanvullende voorwaarden.