Fiscale maatregelen loonheffingen coronacrisis

Het kabinet heeft opnieuw een aantal fiscale maatregelen genomen om burgers en bedrijven extra te ondersteunen. Met betrekking tot de loonheffing gaat het om de volgende maatregelen:

•    Verruiming vrije ruimte WKR
De vrije ruimte over het fiscale loon tot en met € 400.000 wordt in 2021 verhoogd van 1,7% naar 3%.  Over het bedrag boven de € 400.000 blijft de vrije ruimte 1,18%.

•    Vaste reiskostenvergoeding
Voor werknemers die door de coronacrisis een veranderd reispatroon hebben en die al vóór 13 maart 2020 een vaste reiskosten vergoeding ontvingen, mag tot april 2021 de vaste reiskosten worden vergoed. Er was aangekondigd dat de goedkeuring zou eindigen per 1 februari, maar deze maatregel is nu met 2 maanden verlengd tot 1 april 2021.    

•    Versoepeling administratieve verplichtingen
Als een werkgever niet kan voldoen aan de administratieve verplichtingen t.a.v. de loonheffing, zal de Belastingdienst daar tot 1 juli 2021 geen consequenties aan verbinden. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als de identiteit van de werknemer niet kan worden vastgesteld aan de hand van een origineel identiteitsbewijs. Zodra de situatie het weer toelaat, moet de verplichting alsnog worden nagekomen.