Fiscale aspecten WOZ-waarde

De WOZ-waarde van een pand, of het nu gaat om een eigen woning, vakantiehuis, beleggingspand of bedrijfspand in eigen gebruik, wordt jaarlijks bij beschikking vastgesteld. De vastgestelde waarde wordt door diverse overheidsinstanties gebruikt als maatstaf voor belastingen. 

Zo gebruikt uw gemeente de WOZ-waarde voor de onroerendzaakbelasting en soms de rioolheffing. Het waterschap gebruikt dezelfde waarde voor haar heffing. De grootste ‘gebruiker’ is de Belastingdienst door de WOZ-waarde niet alleen te gebruiken voor de inkomstenbelasting (voor de bepaling van het eigenwoningforfait of de waarde van uw box 3-bezit), maar ook voor de heffing van de vennootschapsbelasting, verhuurderheffing en niet te vergeten de schenk- en erfbelasting.

In de huidige huizenmarkt zien we de actuele waarde al snel uit de pas lopen met de vastgestelde WOZ-waarde. Ondanks dat blijft voor de genoemde heffingen de WOZ-waarde het uitgangspunt. Dus geen correctie naar de actuele waarde. Dat laatste kan tot een behoorlijke belastingbesparing leiden als u bijvoorbeeld een onroerend goed (met een relatief lage WOZ-waarde) wilt schenken of als het onroerend goed behoort tot een erfenis. De WOZ-waarde en niet de hogere marktwaarde bepaalt de hoogte van de heffing. Als kort daarna bij een latere verkoop een aardige winst wordt gerealiseerd, leidt dit niet tot een aanvullende heffing.

Let wel, In het lijst van heffingen vindt u niet terug de overdrachtsbelasting, zijnde de belasting die u verschuldigd kunt zijn als u privé of zakelijk, al dan niet indirect via bijvoorbeeld een Besloten Vennootschap, een onroerend goed in eigendom verkrijgt. Anders dan bij de eerder genoemde heffingen, is de heffing van de overdrachtsbelasting (i.c. 2% voor de eigenwoning en 8% voor al het overige onroerend goed) verschuldigd over de actuele waarde.

Heeft u onroerend goed en u wilt dit in eigendom overdragen bijvoorbeeld via schenking? Of wilt u onroerend goed gaan aanschaffen? Let dan niet alleen op de WOZ-waarde en de actuele waarde, maar ook op de gevolgen voor de diverse belastingen. En zijn er vragen, neem dan gerust contact met ons op.