Feestdagen niet voor alle supers een succes

Supermarkten met een omzet onder de € 150.000 hebben de laatste drie weken van het jaar een aanzienlijk lagere omzetindex dan het jaargemiddelde.


De feestdagen waren niet voor alle supermarkten van franchisers een feest. Dat blijkt uit omzetcijfers van Marshoek die gebaseerd zijn op de cijfers van zo'n 275 supermarkten. Supermarkten met meer omzet scoorden wel indexen die ver boven dat gemiddelde liggen. Er geldt bovendien: hoe hoger de gemiddelde omzet, hoe groter dit effect was, aldus retailconsultant Richard Kievit van Marshoek.

Door de verschuiving van de verkoopdag voor Kerst van week 51 naar 52, noteerde week 51 een negatieve omzetindex. In week 52 was die juist hoger, blijkt uit de analyse. Door deze verschuivingen zal ook week 1 (met Oud en Nieuw daarin), los van de btw-verhoging, een hogere index laten zien.

In de laatste vier weken van het jaar daalde het gemiddelde bonbedrag, maar klanten bezochten wel vaker een supermarkt, waardoor de omzet nog een kleine plus laat zien.