Bijverdienen vakantiewerk 2018

De komende zomerperiode zullen weer veel studenten en scholieren een vakantiebaan zoeken. Deze vakantiekrachten hebben vaak recht op kinderbijslag, studielening of studiefinanciering. Als ze te veel verdienen kunnen deze inkomsten hiermee worden verrekend. De situatie voor bijverdienen in de zomerperiode op een rij:

Kinderbijslag
Bijverdiengrens in zomerperiode 
Thuiswonende jonger 16 jaar       onbeperkt
Thuiswonende 16 en 17 jaar         € 1285 standaard per kwartaal + extra € 1319 is
                                                           totaal € 2604
                                                            
Als de scholier al een bijbaantje heeft én bij dezelfde werkgever in de zomer extra werk verricht, dan wordt dat extra werk als vakantiewerk aangemerkt. 

Studiefinanciering
Voor studenten die onder één van onderstaande groepen vallen (oude stelsel studiefinanciering), is de bijverdiengrens voor 2018 € 14.456. Het gaat hierbij om het verzamelinkomen (belastbaar loon).

  • MBO-er jonger 18 jaar met studentenreisproduct
  • MBO-er 18 jaar en ouder met studiefinanciering
  • HBO-er en WO-er met studiefinanciering volgens oude stelsel voor hoger onderwijs 

Voor studenten in het hoger onderwijs die volledig vallen onder het nieuwe stelsel (zonder basisbeurs) geldt er geen bijverdiengrens.

Wilt u meer weten over de verloning van vakantiekrachten? Neem contact op met uw Marshoek looncontactpersoon.


[Dit onderdeel is niet meer ondersteund]